MUTIARA KATA

Belia  merupakan masyarakat pelapis yang bakal menjadi salah seorang pemimpin, maka adalah penting bagi mereka untuk menjadikan impian  negara satu kenyataan. Belia ada terdiri daripada fasa antara kanak-kanak dan dewasa lelaki dan perempuan yang berumur dari linkungan 16-40tahun. Setiap belia negara perlu dibekalkan bukan sahaja dengan ilmu pengetahuan malah sifat kepimpinan turut memberi motivasi kepada mereka, pihak kerajaan mahupun swasta banyak menyediakan agenda-agenda positif yangoleh membawa mereka ke arah matlamat 'Belia Tonggak Negara.